Franchise - Nhượng Quyền Thương hiệu.

Theo đó, doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu (franchiser) cho phép doanh nghiệp mua thương hiệu (franchisee) sử dụng sản xuất hay dịch vụ trên chính thương hiệu của họ. Đổi lại doanh nghiệp mua thương hiệu phải trả cho bên bán một khoản phí sử dụng bản quyền hay chiết khấu % doanh thu trong khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận. Thông thường, các chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực do bên mua thương hiệu đảm nhiệm và doanh nghiệp bán franchise chỉ chuyển giao mô hình kinh doanh, hỗ trợ về thương hiệu, quảng bá… 

Bên nhượng quyền phải đảm bảo cung cấp đúng, đủ và phải hỗ trợ bên nhận nhượng quyền. Ngược lại, bên nhận nhượng quyền phải đảm bảo thực hiện đúng khuôn mẫu, cách thức kinh doanh, quy trình kinh doanh của bên nhượng quyền cung cấp.

Tại sao chọn GooFit ???

Đội ngũ

Con người là Tiêu điểm đầu tiên chúng tôi đặt nền móng, chúng tôi luôn nâng cao Phát triển bản thân để phục vụ cho công việc.

Hệ sinh thái

Chúng tôi sở hữu Hệ sinh thái đa dạng từ website: Hỏi & Đáp, Booking PT, Listing Room, Review Product, Shop Online.v.v…

Marketing

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong việc Xây dựng và Quản lý truyền thông, trước khi chúng tôi trở thành người dẫn đầu.

Chi phí

Chúng tôi có nhiều gói lựa chọn để bạn lựa chọn phù hợp cho từng khách hàng, vì chúng tôi biết các bạn cũng cần điều đó.

Vận hành

Chúng tôi sử dụng Công nghệ trong việc Quản lý và Vận hành hệ thống đa nền tảng, bạn sẽ được hướng dẫn và sử dụng.

Hỗ trợ

Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào 24/7/365, vì chúng tôi biết các bạn giúp đỡ khi bạn cần.

MẪU - ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU